Covid-19

12 september 2022

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid: een update

Auteur(s): Chris Persyn In absolute cijfers mag het aantal arbeidsongevallen de voorbije decennia dan zeer sterk gereduceerd zijn, de kans dat het na een ernstig ongeval […]
11 oktober 2021

Covid-regels rechtsgeldig bevonden door het Hof van Cassatie

Chris Persyn, Advocaat, Cautius Er vloeide het voorbije jaar heel wat inkt over de rechtsgeldigheid van de door de regering genomen Covid-regels. Uitgerekend op het ogenblik […]
9 september 2021

Covid-19 en het professioneel risico. De (voorlopige) cijfers

Auteur(s): Chris Persyn, advocaat De Pandemiewet, een aanpassing van de regels voor bedrijfsbezoeken, een wijziging van de strafbaarstelling van inbreuken op de Covid-regels en nog maar […]
30 juli 2021

Vervolging en bestraffing van inbreuken op de COVID-regels voor bedrijven: een eerste concreet vonnis

Auteur: Chris Persyn, advocaat In eerdere bijdragen gaven we al een principieel antwoord op de vraag of miskenning van de COVID-regels voor bedrijven in aanmerking komt […]
27 mei 2021

Thuiswerk: wat met de regels inzake elektrische installaties?

Auteur: Chris Persyn Binnen onze firma wordt er aan structureel thuiswerk gedaan. Een collega geeft aan dat de elektrische installatie thuis niet volledig voldoet aan de […]
23 februari 2021

Een nieuwe lente, een nieuw geschrift.

Chris Persyn schreef samen met het kruim van de Antwerpse sociaal recht juristen een interessante publicatie waarin dieper wordt ingegaan op ons bij uitstek curatief sociaal […]