De bedrijfsinterne trainingen en opleidingen worden om confidentiële redenen niet vermeld.


17/06/2021: Aanpak van psychosociale risico's: alleen maar (welzijns)winst. Veiligheidsinstituut

15/06/2021: Aanpak van psychosociale risico's: alleen maar (welzijns)winst. Veiligheidsinstituut

11/06/2021: Webinar: Aansprakelijkheden als werkgever. Een praktijkgerichte update. Legallearning.

04/06/2021: Webinar: De nieuwe indicatieve tabel 2020. Samenloop met sociale zekerheid. Die Keure

21/05/2021: Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, beroepsziekte en arbeidsongeval: een juridische analyse. Universiteit Antwerpen

26/03/2021: Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij werken met derden. Instituut samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging, UAntwerpen

26/03/2021: Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Universiteit Antwerpen. Opleiding veiligheidskunde niveau 1

03/03/2021: Werken op hoogte bij laden en lossen. Essenscia Process Safety Academy

26/02/2021: De vertrouwenspersoon, de PAPSY en het beroepsgeheim. Live Debat. Prebes

25/02/2021: De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de preventieadviseur in tijdens van Covid-19. Lunch & Learn. NCOI learning

27/01/2021: Studieavond: Covid-19 en welzijn op het werk. Universiteit Antwerpen

22/01/2021: Aansprakelijkheden. Specialisatiemodule Preventieadviseur niveau 1. Universitair Centrum Limburg

22/10/2020: Mind the gap. Werken op hoogte. Prebes

08/10/2020: Aanvullende vorming voor preventieadviseurs. Specialisatie niveau 1. KU Leuven. Odisee

02/12/2020: The man in the shadow. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de externe dienst, De Prenne 56, Prebes

15/12/2020: Welzijnswet en Codex: immuun voor Covdi-19?, Provinciaal Veiligheidsinstituut van Antwerpen

04/09/2020 The third man. Werken met derden. De Prenne 55, Prebes

09/06/2020: PVI Webinar – veilig & gezond omgaan met Covid-19

14/05/2020: Webinar - Provincie Antwerpen Navorming PVI.

27/04/2020: BEMAS, Techniekers uitsturen in corona tijden: wat met uw aansprakelijkheid als werkgever of leidinggevende (webinar)

03/04/2020: Universiteit Antwerpen, Postgraduaat Veiligheidskunde, Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid (via livestream)

27/02/2020: SBM Kortrijk: juridische aspecten en actoren welzijnsbeleid

12/02/2020: SMB Brugge: juridische aspecten en actoren welzijnsbeleid

17/12/2019: lunchcauserie ‘aansprakelijkheid voor arbeidsveiligheid: een risicoanalyse’, Vereniging voor Bouwrecht, Brussel.

24/09/2019: Agoria Brussel, ‘de juridische impact’ op seminar ‘Stressvrij werken als contractor’

10/09/2019: Welzijnsdagen UGent: juridische aansprakelijkheid binnen het welzijnsbeleid

03/09/2019: Syntra West Kortrijk: juridische aspecten en actoren welzijnsbeleid

02/09/2019: Syntra West Brugge: juridische aspecten en actoren welzijnsbeleid

29/03/2019: Universiteit Antwerpen, Postgraduaat preventieadviseur niveau 1: juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid

14/02/2019: UTOPIX, Brugge, Sociaal strafrecht: aansprakelijkheid en arbeidsongevallen

13/09/2018: Welzijnsdagen UGent: juridische aansprakelijkheid binnen het welzijnsbeleid

08/05/2018, 16/05/2018: KULeuven, Leuven en Antwerpen: Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventieprocedures - fiscaalrechtelijke aspecten bij insolventieprocedures

23/03/2018: Universiteit Antwerpen: Postgraduaat preventieadviseur niveau 1: juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid

07/02/2018, 01/03/2018, 06/03/2018: Syntra West: juridische aspecten en actoren welzijnsbeleid

08/12/2017: voor de advocaten van Arbeidsongevallenverzekeraar Vivium te Brussel: Actuele ontwikkelingen inzake de burgerlijke immuniteit

19/10/2017 en 04/12/2017: Syntra West: juridische aspecten en actoren welzijnsbeleid

-9/10/2017 (Brugge) en 19/10/2017 (Kortrijk): in samenwerking met Syntra West: uiteenzetting over de juridische aspecten omtrent de actoren in het welzijnsbeleid, dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.

14/09/2017: Welzijnsdagen UGent: juridische aansprakelijkheid binnen het welzijnsbeleid

30/05/2017: universiteit Antwerpen – netwerk verbonden in veiligheid

16/05/2017: universiteit Antwerpen – leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht. De burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever, lasthebbers en aangestelden in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en het EVA-Hof

18/04/2017 en 18/05/2017: Interuniversitaire opleiding curator en vereffenaar: arbeidsrecht en insolventie

23/02/2017: De verzekeringsjuristen, Antwerpen – de gevolgen van inbreuken op de welzijnswet

6 oktober in Gent en 27 oktober 2016 inhouse in Brugge: seminarie fiscale visitatie en sociale inspectie anno 2016.

20/08/2015, 25/08/2015: Interuniversitaire opleiding WCO & insolventie 2015

03/04/2015: arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid in het kader van het postgraduaat preventieadviseur Niveau 1 – universiteit Antwerpen.

Zowel in 2003, 2008 als in 2013 gevraagd als spreker in het kader van de opleidingscycli voor curatoren en vereffenaars, telkens voor het thema ‘insolventieprocedures en sociaal recht’.

13/02/2014: (Sint-Niklaas) en 7 mei 2014 (Leuven): Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen – M&D seminars.

Welzijn en aansprakelijkheid, studiedag georganiseerd door Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) in het UZ Antwerpen, november 2013

Seminarie over crisissituaties en noodplannen: de juridische invalshoek, georganiseerd door Agoria op 15 oktober 2013 te Gent, 22 oktober

2013 te Antwerpen en 24 oktober 2013 te Brussel

23/05/2013: arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid in het kader van het postgraduaat preventieadviseur Niveau 1 – universiteit Antwerpen

18/04/2013: Congres Navorming 2013: welzijn en aansprakelijkheid: de slinger van Foucault

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij openbare besturen, georganiseerd door Escala te Drongen op 25 oktober 2012

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid voor werkgevers in de sociale economie, georganiseerd door het Provinciaal Veiligheidsinstituut van de provincie (PVI) Antwerpen in 2012

27/01/2012: de nieuwe ontslagregeling voor bedienden

20/12/2010: Trefdag cao 100 – en nu?: Studiedag over cao nr. 100, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, het Provinciaal comité ter bevordering van de arbeid en Middelpunt CGD Preventie Alcohol en drugs West-Vlaanderen

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid bij lokale besturen, georganiseerd door het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) van de provincie Antwerpen in maart 2009