Welzijn op het werk komt niet vanzelf. We hebben het dan niet over de occasionele kerstdrink, de wekelijkse fruitmand of de lunch-wandelclub, maar over arbeidsveiligheid en bij uitbreiding de (psychosociale) gezondheid van uw werknemers.

Welzijn komt alleen niet vanzelf, het is ook een essentieel en strikt gereglementeerd begrip, dat uw aandacht verdient. U hoeft als bedrijfsleider niet bang af te wachten tot zich een ongeval voordoet, maar u kunt evenmin zorgeloos achterover leunen. Zelfs niet als u een (interne en/of externe) preventieadviseur hebt, een vertrouwenspersoon hebt aangesteld of rekent op uw hiërarchische lijn.

Het sleutelbegrip is preventie. Preventie die ernstig, volgehouden en dynamisch is en deel uitmaakt van uw bedrijfs-DNA. Maar vooral ook preventie die gedragen en uitgedragen wordt door uw werknemers.

Dat voor dit ‘eigenaarschap’ soms een doorgedreven gedragsverandering nodig is, staat buiten kijf. Dat het niet gemakkelijk is om vastgeroeste gewoontes te doorbreken, al evenzeer, zeker nu de VUCA-wereld, de marktevoluties en de economische omstandigheden soms het uiterste van u, de onderneming en uw werknemers vergen.

Toch is bewustwording en inzicht in de eigen verantwoordelijkheid één van de sleutels tot gedegen preventie. Wij nemen u dan ook graag op sleeptouw in dit bewustwordingsverhaal. Het kan u alvast veel kopzorgen en financieel leed besparen.


Be cauti(o)us!