Over ons

Bij Cautius hebben we een ruime ervaring in adviesverlening en het organiseren van trainingen. Geen bandwerk of theoretische uiteenzettingen, maar inhoud die aanspreekt én aanleunt bij de dagelijkse leefwereld van de deelnemers. Dus geen ellenlange discussies of filosofische beschouwingen, maar krachtige werkvormen die resultaat opleveren, met humor waar het kan.

Bedrijven uit de profit- en nonprofit, internationaal en KMO deden al – vaak repetitief – een beroep op Cautius om hun hiërarchische lijn eigenaarschap in veiligheidskwesties bij te brenge, training in allerhande welzijnskwesties of het organiseren van welzijnsprojecten.

 
parallax background

Over Chris Persyn


Vanaf 1982 is Chris Persyn actief als advocaat. In 1988 was hij medeoprichter van het kantoor Crivits & Persyn, dat bij zijn afscheid begin 2020 achtendertig leden telde en hiermee het grootste advocatenkantoor was in West-Vlaanderen. Hij leidde er tweeëndertig jaar de afdeling sociaal recht. Vooral het laatste decennium trad hij op als raadsman van bedrijven en bedrijfsleiders die zich na een ernstig arbeidsongeval dienden te verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Chris adviseert tal van bedrijven, organisaties en arbeidsongevallenverzekeraars in alle sociaalrechtelijke materies.

Chris Persyn schreef samen met professoren van de KU Leuven, de UGent en de UAntwerpen verschillende nog steeds toonaangevende rechtspraakoverzichten over arbeidsongevallen en schade en schadeloosstelling.

Met prof. Anne Van Regenmortel publiceerde hij in 2009 ‘Het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de Welzijnswet geanalyseerd’. Hij is ook co-auteur van het eind 2018 verschenen boek ‘Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid’. Sinds 1991 is hij voorzitter van het Technisch Comité voor de Zeevisserij, opgericht binnen Fedris.

Sinds 2001 doceert hij ook in de opleiding preventieadviseur niveau I te Antwerpen, georganiseerd door de UAntwerpen. Hij doceert ook in het kader van dezelfde opleiding in Gent, bij de hogeschool Odisee en in Hasselt bij de UCLL. Daarnaast is Chris sinds 2020 als gastprofessor verbonden aan de VUB in de Master of Laws in het sociaal recht.

parallax background
 

Over Annick Alders


Oprechte interesse in organisaties en de mensen die er werken is wat Annick drijft. Tijdens haar twintigjarige carrière als herstructureringsadvocaat leerde zij wat bedrijfsleiders bezig houdt en ondernemingen succesvol maakt, maar ook waar ze falen. Zij pikte daarbij de kracht van een performant functionerend team op.

Om binnen een team tot krachtige samenwerking te komen, ging Annick op zoek naar manieren om menselijk gedrag te sturen zodat niet enkel het eigen welzijn maar ook dat van de onderneming erop vooruit gaat.

Ze verdiepte zich hiervoor in het solutionfocused gedachtengoed en systemisch denken.

Annick combineert in haar trainingen haar jarenlange juridische ervaring met kennis over gedragsverandering. Zij doet dit zowel op maat van ondernemingen als toonaangevende opleidingsinstituten zoals de UAntwerpen, de UGent, het Veiligheidsinstituut en Odisee waar zij les geeft in de opleiding voor preventieadviseurs.

Bij het Veiligheidsinstituut stond zij mee aan de basis van het succesvolle opleidingsprogramma “Psychosociale risico’s duurzaam aanpakken”, waarvan zij ook hoofdocent is.

Annick maakt ook deel uit van de werkgroep psychosociale aspecten in de schoot van Prebes, het grootste Belgische netwerk van preventie-adviseurs.

Annick publiceert geregeld over de materie in vaktijdschriften.

Haar handelsmerk zijn humor en de overtuiging dat wolligheid prima is voor zachte truien en donzige dekens, maar niet voor workshops. Dus geen ellenlange discussies of enerzijds-anderzijdsadviezen, maar krachtige en duidelijke werkvormen die resultaat opleveren.

 

Over Cautius

 
 

Onafhankelijk

Cautius werkt volledig onafhankelijk. Wij maken geen deel uit van een organisatie of groepering en zijn niet verbonden aan een externe dienst of verzekeraar. Wij bieden geen andere diensten of producten aan dan opleiding en consulting inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk.

Ons doorheen de jaren gegroeide netwerk laat ons toe waar nodig samen te werken met andere experten, maar met geen ervan bestaat een vast, laat staan exclusief samenwerkingsverband. U blijft met andere woorden volledig vrij in de keuze van de andere experten waarop u een beroep wenst te doen bij de organisatie van uw veiligheidsbeleid.

 

PUBLICATIES