parallax background

Chris Persyn
Legal toolbox meetings

parallax background

Over Chris Persyn


Al meer dan twintig jaar is Chris Persyn actief als docent in de opleiding preventieadviseur niveau II, georganiseerd door SBM in Brugge en in Kortrijk. Sinds 2001 doceert hij ook in de opleiding preventieadviseur niveau I in Antwerpen, georganiseerd door de UAntwerpen. Hij doceert ook in het kader van dezelfde opleiding in Gent, bij de hogeschool Odisee.

 

Over Cautius

 
 

Onafhankelijk

Cautius werkt volledig onafhankelijk. Wij maken geen deel uit van een organisatie of groepering en zijn niet verbonden aan een externe dienst of verzekeraar. Wij bieden geen andere diensten of producten aan dan opleiding en consulting inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk.

Ons doorheen de jaren gegroeide netwerk laat ons toe waar nodig samen te werken met andere experten, maar met geen ervan bestaat een vast, laat staan exclusief samenwerkingsverband. U blijft met andere woorden volledig vrij in de keuze van de andere experten waarop u een beroep wenst te doen bij de organisatie van uw veiligheidsbeleid.

 
 

Deskundig

Cautius beschikt zowel op het terrein van de juridische aspecten van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk als voor het verzorgen van opleidingen rond dit thema over een grote deskundigheid. Chris Persyn schreef samen met professoren van de KU Leuven, de UGent en de UAntwerpen verschillende nog steeds toonaangevende rechtspraakoverzichten over arbeidsongevallen en schade en schadeloosstelling.

Met prof. Anne Van Regenmortel publiceerde hij in 2009 ‘Het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de Welzijnswet geanalyseerd’. Hij is ook co-auteur van het eind 2018 verschenen boek ‘Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid’. Sinds 1991 is hij voorzitter van het Technisch Comité voor de Zeevisserij, opgericht binnen Fedris.

Reeds meer dan twintig jaar is Chris Persyn actief als docent in de opleiding preventieadviseur niveau II, georganiseerd door SBM (voorheen Syntra West) te Brugge en te Kortrijk. Sinds 2001 doceert hij ook in de opleiding preventieadviseur niveau I te Antwerpen, aanvankelijk georganiseerd door de UAMS, thans door de UAntwerpen. Hij doceert ook in het kader van dezelfde opleiding te Gent, bij de hogeschool Odisee.

 
 

Ervaren

Van 1982 tot en met 2019 was Chris Persyn actief als advocaat aan de balies te Brugge en te Leuven. In 1988 was hij medeoprichter van het kantoor Crivits & Persyn, dat bij zijn afscheid begin 2020 achtendertig leden telde en hiermee het grootste advocatenkantoor was in West-Vlaanderen. Hij leidde er tweeëndertig jaar de afdeling sociaal recht en adviseerde tal van bedrijven, organisaties en arbeidsongevallenverzekeraars in alle sociaalrechtelijke materies. Vooral het laatste decennium trad hij op als raadsman van bedrijven en bedrijfsleiders die zich na een ernstig arbeidsongeval dienden te verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

 
 

CONCREET

Verwacht geen academische theorieën, maar een op een unieke praktijkervaring gestoelde, onmiddellijk bruikbare opleiding. Chris heeft ook een bijzonder grote ervaring inzake het geven van bedrijfsinterne opleidingen. Bedrijven uit de Antwerpse petrochemie, producenten uit chemie en pharma, constructiebedrijven, elektriciteitsdistributiebedrijven, bouwondernemingen en tal van overheden en non-profitorganisaties deden reeds – vaak repetitief – een beroep op hem in het kader van de vorming van hun hiërarchische lijn.