Legal toolbox meetings

 

Concreet, onafhankelijk, deskundig en ervaren


Wat is een legal toolboxmeeting?

Toolboxmeetings of toolboxtalks vormen al lang een vast onderdeel van veiligheidsplannen. In VCA gecertificeerde bedrijven zijn ze zelfs verplicht en wordt de frequentie ervan vastgelegd. Een teamleider gaat in dialoog met zijn medewerkers over concrete arbeidsomstandigheden.

Periodiek en op de werkplek. De meetings zijn kort, concreet en nodigen uit tot interactie. Zij dragen onmiskenbaar bij tot veiliger werken.

Geïnspireerd door deze internationaal beproefde methodiek brengen wij voor uw hiërarchische lijn een korte en concrete toelichting bij de juridische aspecten van veilig werken.

We vertrekken van een reële case die zich heeft voorgedaan in een voor uw medewerkers onmiddellijk herkenbare context.

Aan de hand ervan wordt duidelijk gemaakt dat elk lid van de hiërarchische lijn deelt in de verantwoordelijkheid om veilig te werken en er mee op toe te zien dat ook elke werknemer dat effectief doet.

De sessies zijn interactief en beogen via een inzicht in de eigen taken en verantwoordelijkheden te komen tot een door alle medewerkers gedragen veiligheidscultuur.

Wij maken met andere woorden gebruik van de juridische toolbox om het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen.

Opleiding en vorming van de bedrijfsleiding en de hiërarchische lijn


WAAROM?

De Welzijnswet vereist voor alles een systeembenadering: via een dynamisch risicobeheersingssysteem moet de preventie worden gepland, geëvalueerd en bijgestuurd. Welzijn op het werk vertoont evenwel ook een belangrijk juridisch aspect. De Welzijnswet en de Codex bepalen wie precies moet instaan voor elk aspect van het welzijn op het werk. Meteen bepaalt de wet ook wie kan worden aangesproken indien die regels niet (integraal) worden nageleefd en wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. Strafrechtelijk (een geldboete of gevangenisstraf) en burgerlijk (schadevergoeding).

Het voorbije decennium is het aantal cases dat voor de rechtbank wordt gebracht exponentieel gestegen. Strafvervolging na ernstig arbeidsongeval wegens niet-naleving van de welzijnsreglementering vormt sinds 2012 inderdaad één van de prioriteiten in het vervolgingsbeleid van de arbeidsauditoraten. De kans op strafvervolging vormt hierdoor een reëel risico voor de bedrijfsleiding en de hiërarchische lijn. Een risico dat u dus best tijdig analyseert en vermijdt.

Opleiding van uw medewerkers vormt daarvan een hoeksteen. Deze vorming slaat evident op alle technische aspecten van veilig werken, maar het besef groeit dat dit best ook kan worden aangevuld met kennis over de juridische aspecten van welzijn op het werk. De Welzijnswet legt immers niet enkel de werkgever, maar ook de leden van de hiërarchische lijn uitdrukkelijk een aantal concrete verplichtingen op en het kennen ervan maakt een essentieel onderdeel uit van elk welzijnsbeleid. Belangrijker nog is dat deze kennis het veiligheidsbewustzijn doet toenemen, wat finaal een positieve invloed heeft op het veiligheidsgedrag. Een correcte duiding van het juridische luik zorgt er ook voor dat werknemers zich het veiligheidsbeleid gaan toe-eigenen.

Welzijn blijft niet langer iets wat opgelegd wordt, maar een eigen taak en medeverantwoordelijkheid.HOE LANG DUURT HET?

De duur van een sessie kan volledig aangepast worden aan uw tijd, budget en praktische noden. Een korte basissessie kan vanaf een half uur. Diepgaander sessies zijn uiteraard ook mogelijk. We werken telkens op maat.

WAT KOST HET?

Wij gaan graag met u op zoek naar de beste formule voor uw onderneming en maken dan een gepersonaliseerde offerte op.

Vorming van de hiërarchische lijn en van de werknemers maakt een essentieel onderdeel uit van uw veiligheidsbeleid en wordt ook uitdrukkelijk in de wetgeving opgelegd.


 

Personal toolbox meetings

 

Concreet, onafhankelijk, deskundig en ervaren


Personal toolboxmeeting

Een welzijnsbeleid opstellen vergt moed, toewijding en uithoudingsvermogen. Je doet het dus maar beter meteen goed. Maar hoe zorg je ervoor dat - alle inspanningen ten spijt - ook daadwerkelijk iets verandert op de werkvloer?

Of het nu gaat over pesterijen, een focus-beleid, omgaan met vertrouwelijke informatie of constructief samenwerken over HR- en preventiediensten heen, reculer pour mieux sauter blijkt nogal eens het devies.

Wij gaan samen met u op zoek naar de noden van uw team of onderneming en dit op de meest efficiënte manier. Geen ellenlange vragenlijsten, geen duik in de diepzee van het verleden, maar praktisch, juridisch en wetenschappelijk onderbouwd.

Daarnaast staan we u bij met het opstellen van het beleid, de implementatie ervan, sensibilisering, training en coaching.

Geen saaie opsomming van theorie, maar sessies die soms een beetje confronteren, maar altijd tot actie en beweging aanzetten. Zonder opgestoken vingertje, maar mét humor. Want gaat het uiteindelijk daar niet over: plezier in, op en van het werk?


Wat is een personal toolboxmeeting?

Voor een personal toolbox meeting haalden we de mosterd bij de toolboxmeetings uit de arbeidsveiligheid. Zo’n instructie is altijd kort, concreet en nodigt uit tot interactie. Ze draagt in elk geval bij tot veiliger werken.

Veilig werken gaat evenwel verder dan het juiste beschermingsmateriaal. Het gaat óók over werken in een psychologisch veilige, respectvolle omgeving. Inspirerend, energiek en ontwikkelend als het kàn.

Een personal toolboxmeeting heeft als doel te sensibiliseren én aan te zetten tot actie. Geen actie die van bovenaf wordt opgelegd, maar door ideeën binnen het team te sprokkelen. Want zo’n team heeft al meer waters doorzwommen. Zelfs bij zwaar water. Het komt erop aan te zoeken hóe de teamleden probleemoplossend werken. En hoe kunnen ze dat in de toekomst méér doen?Meest gevraagd

> Constructief van mening verschillen.

> Gedragsverandering voor meer welzijn in de onderneming

> Discriminatie. Niet enkel een kwestie van kleur.

> Pesten of plagen. What’s in a name?

> Mogen mopjes nu al niet meer? Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

> Het beroepsgeheim in welzijnskwesties

> HR en preventie. Samen werken of samenwerken?

> En mijn I-Phone dan? Focus en deconnectie in de onderneming.


WAT KOST HET?

Wij gaan graag met u op zoek naar de beste formule voor uw onderneming en maken dan een gepersonaliseerde offerte op.

Omdat tijd kostbaar is, streven we in een personal toolbox meeting altijd naar maximale afstemming op het noden, context en vragen van het publiek. Geen voorgekauwde standaardkost, maar herkenbare voorbeelden, inhoud én interactie.

Beschikbaar in Nederlands en Engels.