10 meest voorkomende vragen

Tussen welzijn in the books en welzijn in action ligt een mijnenveld aan praktische vragen en problemen. Bij Cautius geven we u concrete antwoorden en training over welzijn en arbeidsveiligheid. Geen enerzijds- anderzijds-adviezen, maar helder, onderbouwd én begrijpelijk. U bent in elk geval niet alleen als u zich het volgende afvraagt:

  1. Als vertrouwenspersoon heb ik weet van zware pesterijen. Niemand durft hierover te spreken. Wat kan ik zelf doen?
  2. We hebben een preventieadviseur. Dan kan ik als bedrijfsleider toch niet zelf verantwoordelijk zijn als er een arbeidsongeval gebeurt in mijn bedrijf?
  3. Hoe zorg ik ervoor dat onze gloednieuwe welzijnspolicy geen dode letter blijft?
  4. Eén van mijn werknemers weigert een PBM te dragen. Dat is toch zijn verantwoordelijkheid en niet de mijne als zijn directe chef?
  5. Hoe organiseren we deconnectie in een volcontinue werkende onderneming?
  6. Ons bedrijf heeft uiteraard een arbeidsongevallenpolis afgesloten. Als bedrijfsleider kan ik dan toch niet worden aangesproken wanneer zich een arbeidsongeval voordoet. Of toch?
  7. De silent majority activeren. Hoe doe je dat eigenlijk?
  8. Mijn bedrijf maakt soms gebruik van het personeel van een zusterbedrijf. Hoe zit het dan wanneer zich in die omstandigheden een arbeidsongeval voordoet?
  9. Waarom ontstaan altijd dezelfde conflicten in een bepaald team?
  10. Op onze site zijn zo goed als permanent contractors aan de slag. Wanneer gelden daarbij de regels inzake werken met derden en wanneer die inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 
 
 
 

PREVENTIE | Be CAUTI(O)US!

Welzijn op het werk komt niet vanzelf. We hebben het dan niet over de occasionele kerstdrink, de wekelijkse fruitmand of de lunch-wandelclub, maar over arbeidsveiligheid en bij uitbreiding de (psychosociale) gezondheid van uw werknemers.

Welzijn komt alleen niet vanzelf, het is ook een essentieel en strikt gereglementeerd begrip, dat uw aandacht verdient. U hoeft als bedrijfsleider niet bang af te wachten tot zich een ongeval voordoet, maar u kunt evenmin zorgeloos achterover leunen. Zelfs niet als u een (interne en/of externe) preventieadviseur hebt, een vertrouwenspersoon hebt aangesteld of rekent op uw hiërarchische lijn.

Het sleutelbegrip is preventie. Preventie die ernstig, volgehouden en dynamisch is en deel uitmaakt van uw bedrijfs-DNA. Maar vooral ook preventie die gedragen en uitgedragen wordt door uw werknemers.

Dat voor dit ‘eigenaarschap’ soms een doorgedreven gedragsverandering nodig is, staat buiten kijf. Dat het niet gemakkelijk is om vastgeroeste gewoontes te doorbreken, al evenzeer, zeker nu de VUCA-wereld, de marktevoluties en de economische omstandigheden soms het uiterste van u, de onderneming en uw werknemers vergen.

Toch is bewustwording en inzicht in de eigen verantwoordelijkheid één van de sleutels tot gedegen preventie. Wij nemen u dan ook graag op sleeptouw in dit bewustwordingsverhaal. Het kan u alvast veel kopzorgen en financieel leed besparen.


Be cauti(o)us!

"Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue."
- Victor Hugo -

De troeven van Cautius


Concreet


Geen droge opsomming van algemene regels, maar een concrete op uw onderneming afgestemde opleiding met direct bruikbaar advies. Onderhoudend en gebaseerd op realistische en veel voorkomende situaties.

Onafhankelijk


Wij maken geen deel uit van een organisatie of groepering en zijn niet verbonden aan een externe dienst of verzekeraar.


Deskundig


Wij beschikken zowel op het terrein van de juridische aspecten van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk als voor het verzorgen van opleidingen rond dit thema over een grote deskundigheid. Wij publiceren beiden geregeld bij Wolters Kluwer en het Veiligheidsinstituut.

Ervaren


Wij hebben een ruime ervaring in de advocatuur en juridische adviesverlening. Chris is al jaren actief als docent in de opleiding preventieadviseur. In 2020 werd hij aangesteld als gastprofessor bij de VUB. Annick kan naast haar juridische ervaring beroep doen op haar kennis van het cognitief systemisch oplossingsgericht denken. Zij focust zich op psychosociaal welzijn.