10 meest voorkomende vragen

 
 

Tussen welzijn in the books en welzijn in action ligt een mijnenveld aan praktische vragen en problemen. Bij Cautius geven we u concrete antwoorden en training over welzijn en arbeidsveiligheid. Geen enerzijds- anderzijds-adviezen, maar helder, onderbouwd én begrijpelijk. U bent in elk geval niet alleen als u zich het volgende afvraagt:

1. Als vertrouwenspersoon heb ik weet van zware pesterijen. Niemand durft hierover te spreken. Wat kan ik zelf doen?

2. We hebben een preventieadviseur. Dan kan ik als bedrijfsleider toch niet zelf verantwoordelijk zijn als er een arbeidsongeval gebeurt in mijn bedrijf?

3. Hoe zorg ik ervoor dat onze gloednieuwe welzijnspolicy geen dode letter blijft?

4. Eén van mijn werknemers weigert een PBM te dragen. Dat is toch zijn verantwoordelijkheid en niet de mijne als zijn directe chef?

5. Hoe organiseren we deconnectie in een volcontinue werkende onderneming?
6. Ons bedrijf heeft uiteraard een arbeidsongevallenpolis afgesloten. Als bedrijfsleider kan ik dan toch niet worden aangesproken wanneer zich een arbeidsongeval voordoet. Of toch?

7. De silent majority activeren. Hoe doe je dat eigenlijk?

8. Mijn bedrijf maakt soms gebruik van het personeel van een zusterbedrijf. Hoe zit het dan wanneer zich in die omstandigheden een arbeidsongeval voordoet?

9. Waarom ontstaan altijd dezelfde conflicten in een bepaald team?

10. Op onze site zijn zo goed als permanent contractors aan de slag. Wanneer gelden daarbij de regels inzake werken met derden en wanneer die inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 
 
 
 

PREVENTIE | Be CAUTI(O)US!

Welzijn op het werk komt niet vanzelf. We hebben het dan niet over de occasionele kerstdrink, de wekelijkse fruitmand of de lunch-wandelclub, maar over arbeidsveiligheid en bij uitbreiding de (psychosociale) gezondheid van uw werknemers.

Welzijn komt alleen niet vanzelf, het is ook een essentieel en strikt gereglementeerd begrip, dat uw aandacht verdient. U hoeft als bedrijfsleider niet bang af te wachten tot zich een ongeval voordoet, maar u kunt evenmin zorgeloos achterover leunen. Zelfs niet als u een (interne en/of externe) preventieadviseur hebt, een vertrouwenspersoon hebt aangesteld of rekent op uw hiërarchische lijn.

Het sleutelbegrip is preventie. Preventie die ernstig, volgehouden en dynamisch is en deel uitmaakt van uw bedrijfs-DNA. Maar vooral ook preventie die gedragen en uitgedragen wordt door uw werknemers.

Dat voor dit ‘eigenaarschap’ soms een doorgedreven gedragsverandering nodig is, staat buiten kijf. Dat het niet gemakkelijk is om vastgeroeste gewoontes te doorbreken, al evenzeer, zeker nu de VUCA-wereld, de marktevoluties en de economische omstandigheden soms het uiterste van u, de onderneming en uw werknemers vergen.

Toch is bewustwording en inzicht in de eigen verantwoordelijkheid één van de sleutels tot gedegen preventie. Wij nemen u dan ook graag op sleeptouw in dit bewustwordingsverhaal. Het kan u alvast veel kopzorgen en financieel leed besparen.


Be cauti(o)us!

Enkele referenties van tevreden klanten

 • "Annick Alders combineert een grote deskundigheid mbt welzijn, personeelsbeleid en recht met een gedrevenheid en passie als trainer. Ze kan op die manier complexe thema’s op een begrijpelijke manier en met enthousiasme overbrengen op een publiek."

  M. Van Britsom

  Preventie-adviseur Toyota Motors Europa
 • L. Ysebaert
  “Wat me eerst en vooral opviel (naast de inhoud) was hoe gedreven je bent. Dit uit zich zowel in het spreken als in jouw lichaamstaal. Het is niet enkel een voordracht die je geeft, maar een interactief verhaal waarbij je het publiek ook betrekt. De afwisseling tussen de juridische invalshoek van jouw presentatie, de feiten (en cijfers) én de stappen naar verandering zijn volgens mij voor iedereen heel duidelijk en verhelderend. Ik kijk er alvast naar uit om jou nog vaker te zien spreken.”

  L. Ysebaert

  Mede-eigenaar Memokoncept
 • W. Ponsaert
  “Een voordracht door Annick gaat niet onopgemerkt voorbij. Door haar aanstekelijke gedrevenheid ben je meteen mee in haar betoog. Bovendien is het niet zomaar een mooi theoretisch verhaal, ze reikt ook de nodige praktische handvaten aan om aan de slag te gaan.“

  W. Ponsaert

  Preventieadviseur - ergonoom ING Belgium
 • Deelnemers inspiratiesessies
  “Enthousiaste opleider, beschikt over veel kennis en kan het zeer begrijpelijk aanbrengen. Aandacht voor iedereen!” “Zeer interactieve werksessie vol nuttige strategieën met spring-in-'t-veld Annick." “Chris heeft nog steeds de gave saaie materie leuk te brengen zodat wij ze zelfs verstaan. Top” “To the point, bruikbaar en glashelder.”

  Deelnemers inspiratiesessies

  Veiligheidsinsituut Antwerpen
 • Deelnemers basismodule opleiding preventieadivseur
  “Perfecte afwisseling theorie-praktijk op interactieve manier.” “Top! Geef deze dame loonopslag, docent om in dienst te houden."

  Deelnemers basismodule opleiding preventieadivseur

  Odisee
 • Y. Verplancke
  "Verhelderende training Hierarchische Lijn voor ons Management Team, een aanrader voor iedere leidinggevende! Door de praktische aanpak van Chris Persyn is de boodschap duidelijk en begrijpbaar voor iedereen!" "Het veiligheidsbeleid in de onderneming is van cruciaal belang waarbij  een risico analyse en voldoende opleiding voor de werknemers op alle vlakken van zeer groot belang is." "Volgende fase  is de training voor shiftleaders en supervisors zodat iedere leidinggevende op onze site op de hoogte is van hun wettelijke taken en verantwoordelijken."

  Y. Verplancke

  HSE manager Vandemoortele
 • “Zelden heb ik iemand zo begeesterend horen doceren over de wetgeving. Of hoe een goede docent op een danige wijze het wettelijke aspect omvormt tot begrijpbare aspecten steunend op praktische voorbeelden.“

  Volvo Group Trucks
 • S. Hendrieckx
  "Cautius is een waardevolle partner voor het Veiligheidsinstituut. Chris brengt een schat aan ervaring en diepgaande expertise zowel in juridische vraagstukken met betrekking tot welzijn op het werk als m.b.t. culturele culinaire onderwerpen. Zijn grondige kennis maakt dat hij complexe situaties op een heldere en klare manier vertaalt in functie van de doelgroep." "Annick heeft niet alleen een solide juridische achtergrond, maar ook een diepgaand inzicht in psychosociale risico's. Haar vermogen om de menselijke kant van veiligheidskwesties te begrijpen en aan te pakken, is een enorme troef.  Ze weet een empathische benadering te combineren met haar kennis, wat resulteert in effectieve strategieën om psychosociale risico's op de werkvloer aan te pakken. Ook haar kookkunsten zijn een niet te onderschatten troef!
 Beiden weten een open sfeer te creëren waarin vragen en discussies worden aangemoedigd. Dit draagt bij aan een interactieve leerervaring en zorgt ervoor dat deelnemers zich gehoord voelen.
 Wat ons ook aanspreekt, is de aangename samenwerking met Caut!us. Ze zijn niet alleen experts in hun vakgebied, maar ook betrouwbare partners om mee professioneel mee samen te werken."

  S. Hendrieckx

  Veiligheidsinsituut Antwerpen

U bent in goed gezelschap


De troeven van Cautius


Concreet


Geen droge opsomming van algemene regels, maar een concrete op uw onderneming afgestemde opleiding met direct bruikbaar advies. Onderhoudend en gebaseerd op realistische en veel voorkomende situaties.

Onafhankelijk


Wij maken geen deel uit van een organisatie of groepering en zijn niet verbonden aan een externe dienst of verzekeraar.


Deskundig


Wij beschikken zowel op het terrein van de juridische aspecten van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk als voor het verzorgen van opleidingen rond dit thema over een grote deskundigheid. Wij publiceren beiden geregeld bij Wolters Kluwer en het Veiligheidsinstituut.

Ervaren


Wij hebben een ruime ervaring in de advocatuur en juridische adviesverlening. Chris is al jaren actief als docent in de opleiding preventieadviseur. In 2020 werd hij aangesteld als gastprofessor bij de VUB. Annick kan naast haar juridische ervaring beroep doen op haar kennis van het cognitief systemisch oplossingsgericht denken. Zij focust zich op psychosociaal welzijn.

"Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue."
- Victor Hugo -