Eerdere publicaties

PERSYN, C., Juridische aansprakelijkheid in corona-tijden, senTRAL, Wolters Kluwer, 10 april 2020

PERSYN, C., Kan je een corona-besmetting als arbeidsongeval aangeven?, senTRAL, Wolters Kluwer, 2 april 2020

PERSYN, C., Covid-19: vragen en antwoorden voor HSE, HSE World, Wolters Kluwer, 2 april 2020

BULTEEL B., HEYNDRICKX S. en PERSYN C., Aansprakelijkheid en arbeidsveiligheid, Wolters Kluwer, 2018

PERSYN C., Een sociaal inspecteur aan uw deur – een praktisch stappenplan voor de ondernemer, Recht in de Onderneming nr. 50 - 29 november 2016

PERSYN C. en HEYNDRICKX S., Salduz en sociale inspectie: uw rechten en plichten bij een verhoor, Prebes Veiligheidsnieuws 2015, nr. 189

PERSYN C. en VAN REGENMORTEL A., Het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de welzijnsreglementering geanalyseerd, De Preventieadviseur van morgen, Reeks Gevormd Welzijn, Antwerpen, Intersentia, 2009, 23-78

Van Oevelen A., Jocqué G., Persyn C., De Temmerman B.; Onrechtmatige daad: schade en schadeloosstelling (1993-2006); Tijdschrift voor privaatrecht, Overzicht rechtspraak; 2007-2, 1329 -1482.

Persyn C., en Uyttenhove A., Het vreugdevuur der ongelijkheden: het Arbitragehof en het arbeidsongevallenrecht, in Liber Amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, 2005

Persyn C., Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: evoluties in wetgeving en rechtspraak 1993-2004, CBR Jaarboek 2005-2005, Maklu 2005, 229-320

Persyn C. en Uyttenhove A., Het begrip arbeidsongeval: symptomen van een ongewilde elasticiteit, in Put J. en Simoens D. (eds.), Socialezekerheidsrecht, Themis 2004-2005, Die Keure, 2004, 7-29

Persyn C., De rechtspraak over de aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn, Verslagboek Interprovinciaal Welzijnscongres, Oostende 25-26 mei 2000, Prebes, 1-58

Persyn C., Burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid, Recente ontwikkelingen in het arbeidsongevallenrecht: gevaarlijk voor de bedrijfsleiding?, Kortrijk, PUC W.Vl., 2000, 1-58

Persyn C., Begrip ‘ongeval’ en het bewijs ervan in de arbeidsongevallenwetgeving, in Janvier R., Van Looveren A., Van Regenmortel A. en Vervliet V. (ed.), Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 1999, 1-46

Persyn C., Samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen: één arrest, drie principiële kwesties beslecht, Recente Cassatie 1995, nr. 5, 138-144, noot onder Cass. 2 november 1994

Persyn C., Bespreking van Fagnart J. en Bogaert R., “La réparation du dommage corporel en droit commun”, Larcier , 1994, 498 p., TPR 1995, 809-812

Persyn C., Besparingsmaatregelen en samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen: de weduwe als kind van de rekening?, Recente Cassatie, 1994, nr. 4, 110-111, noot onder Cass. 25 januari 1994

Ernst P., Persyn C., Schuermans L. en Van Oevelen A., Rechtspraakoverzicht schade en schadeloosstelling 1983-1992, TPR 1994/2, 851-1430

Persyn C., Het cumulatieverbod in de ziekteverzekering: ook de oorzaak van de schade speelt een rol, Medi-Ius 1994/2, 20-22, noot bij Cass. 22 oktober 1983

Persyn C., Samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen, in Van Limberghen G. (ed.), Vergoedingen aan slachtoffers van verkeersongevallen, Gent, Mys & Breesch, 1993, 63-88

Persyn C., Arbeidsongevallenrecht en burgerlijke aansprakelijkheid, in X, De sociale zekerheid her-dacht. 25 jaar Instituut sociaal recht K.U. Leuven, Gent, Mys & Breesch, 1992, 251-272

Persyn C., Prothesen en orthopedische toestellen in het arbeidsongevallenrecht, Medi-ius 1991, nr. 3, 22-23

Persyn C., Het begrip arbeidsongeval, Medi-ius 1991, nr. 5, 6-8

Janvier R. en Persyn C., Nil nove sub sole? Beknopt overzicht van rechtspraak arbeidsongevallenrecht 1985-1991, OR 1991, 241-258

Janvier R., Van Eeckhoutte W. en Persyn, C., Rechtspraakoverzicht arbeidsongevallenrecht 1984-1989, TPR 1990, nr. 4, 1203-1434

Persyn C., Problemen bij de samenloop van vergoedingsregelingen: gemeen recht, arbeidsongevallen en ziekteverzekering, RW 1990-1991, 273-290

Persyn C., De Arbeidsongevallenwet na het K.B. nr. 530, OR 1988, 91-95

Cuypers D., Persyn, C. en Smedts, P., Administratieve geldboeten in het sociaal recht, in Vandeplas A., en Arnou P. (ed.), Commentaar strafrecht en strafvordering, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986,

Persyn C., Wordt de arbeidsweg steeds langer? Overzicht van recente rechtspraak over de ongevallen op de weg naar en van het werk, OR 1986, 230-235

Persyn C., “v° ‘Arbeidsongevallenrecht': subtrefwoorden 'Toepassingsgebied', 'Bijzondere groepen' en 'Begrip arbeidsongeval' ”, Rechtsgids, Brussel, Story-Scientia, september 1985

Persyn, C., De aansprakelijkheid van werkgevers en kaderleden bij arbeidsongevallen, OR 1985, 157-164

Persyn, C., De zware fout in het arbeidsongevallenrecht, TSR 1985, 519-529

Persyn, C., Simoens D. en Van Eeckhoutte W., Rechtspraakoverzicht arbeidsongevallenrecht: 1976-1983, TPR 1984, nr. 3-4, 1039-1220