parallax background

Vervolging en bestraffing van inbreuken op de COVID-regels voor bedrijven: een eerste concreet vonnis

30 juli 2021