Sociaal strafrecht

20 september 2023

De preventiehiërarchie uit de Welzijnswet: ook een prioriteit voor de architect-veiligheidscoördinator

Auteur: Chris Persyn De regels omtrent veilig werken liggen formeel vast in de Welzijnswet[1] en zijn uitvoeringbesluiten. Specifiek voor de bouwsector gaat het om hoofdstuk V […]
12 september 2022

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid: een update

Auteur(s): Chris Persyn In absolute cijfers mag het aantal arbeidsongevallen de voorbije decennia dan zeer sterk gereduceerd zijn, de kans dat het na een ernstig ongeval […]
3 mei 2022

Alternatieve bestraffing na dodelijk arbeidsongeval: bedrijfssluiting, met probatieuitstel

Chris Persyn, advocaat Na een tweede dodelijk arbeidsongeval in een mestverwerkingsbedrijf komt het opnieuw tot strafvervolging, deze keer enkel van de vennootschap. Waar dit meestal resulteert […]