bouwsector

20 september 2023

De preventiehiërarchie uit de Welzijnswet: ook een prioriteit voor de architect-veiligheidscoördinator

Auteur: Chris Persyn De regels omtrent veilig werken liggen formeel vast in de Welzijnswet[1] en zijn uitvoeringbesluiten. Specifiek voor de bouwsector gaat het om hoofdstuk V […]