Psychosociaal welzijn

18 maart 2024

Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Welles nietes?

Annick Alders – Cautius Drie niet uitgegeven uitspraken[1] van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, illustreren op heldere wijze de verschijningsvormen van seksueel grensoverschrijdend […]
12 september 2022

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid: een update

Auteur(s): Chris Persyn In absolute cijfers mag het aantal arbeidsongevallen de voorbije decennia dan zeer sterk gereduceerd zijn, de kans dat het na een ernstig ongeval […]