Annick Alders

18 maart 2024

Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Welles nietes?

Annick Alders – Cautius Drie niet uitgegeven uitspraken[1] van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, illustreren op heldere wijze de verschijningsvormen van seksueel grensoverschrijdend […]
20 september 2023

De preventiehiërarchie uit de Welzijnswet: ook een prioriteit voor de architect-veiligheidscoördinator

Auteur: Chris Persyn De regels omtrent veilig werken liggen formeel vast in de Welzijnswet[1] en zijn uitvoeringbesluiten. Specifiek voor de bouwsector gaat het om hoofdstuk V […]